Hoe kan het verder voor u? - Design

Hoe kan het verder voor u? - Design

Zodra we een duidelijk beeld hebben van uw idee en wat hierbij uw eisen en wensen zijn, gaan we in overeenstemming met de analyse van de locatie over tot het ontwerpen van een specifiek afgestemd en passend concept. Meestal komen we zelfs tot enkele varianten. We doen er alles aan om de ideale en meest optimale oplossing uit te werken en uw verwachtingen te overtreffen waar u het zelf niet had kunnen bedenken of verwachten.
Dit is een zeer belangrijke fase die als basis ook dient voor de verdere gedetailleerde uitvoering. Vandaar dat simultaan het creatieve aspect van geometrische form-finding samengaat met preliminaire berekeningen die de verschillende aspecten van de haalbaarheid aftoetsen.
We maken een 3D-visuele presentatie met plaatsgetrouwe schaduwsimulatie over, samen met de kostenraming die u in dialoog met ons kan evalueren bij uw keuze. ( de vergoeding voor de voorstudie wordt na plaatsing van de zeilopstelling in mindering gebracht van de totale prijs).